Ποιότητα

Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 για όλες τις δραστηριότητες τις οποίες ασκεί. Στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας και της ευρύτερης Πολιτικής Ποιότητας στην καθημερινότητά της, το maglite-shop.gr by EDISION χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές που αποσκοπούν την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος σε όλους τους τομείς.